首页 古诗词 水仙子·灯花占信又无功

水仙子·灯花占信又无功

元代 / 薛扬祖

"画鼓喧街,兰灯满市,皎月初照严城。清都绛阙夜景,风传银箭,露叆金茎。巷陌纵横。过平康款辔,缓听歌声。凤烛荧荧。那人家、未掩香屏。
蝶死难离槛,莺狂不避人。其如豪贵地,清醒复何因。"
窗外月光临,沉沉。断肠无处寻,负春心。
月光铺水寒¤
狼虎炽心都未足。城里愁云不开城,城头野草春还绿。
何处深锁兰房,隔仙乡。"
夜船吹笛雨潇潇。人语驿边桥。
梦魂长挂红楼。欲表伤离情味,丁香结在心头。"
钟鼓旌旗引六飞,玉皇初着画龙衣。泰坛烟尽星河晓,万国心随彩仗归。
嘉荐令芳。拜受祭之。
"古台平,芳草远,馆娃宫外春深。翠黛空留千载恨,


水仙子·灯花占信又无功拼音解释:

.hua gu xuan jie .lan deng man shi .jiao yue chu zhao yan cheng .qing du jiang que ye jing .feng chuan yin jian .lu ai jin jing .xiang mo zong heng .guo ping kang kuan pei .huan ting ge sheng .feng zhu ying ying .na ren jia .wei yan xiang ping .
die si nan li jian .ying kuang bu bi ren .qi ru hao gui di .qing xing fu he yin ..
chuang wai yue guang lin .chen chen .duan chang wu chu xun .fu chun xin .
yue guang pu shui han .
lang hu chi xin du wei zu .cheng li chou yun bu kai cheng .cheng tou ye cao chun huan lv .
he chu shen suo lan fang .ge xian xiang ..
ye chuan chui di yu xiao xiao .ren yu yi bian qiao .
meng hun chang gua hong lou .yu biao shang li qing wei .ding xiang jie zai xin tou ..
zhong gu jing qi yin liu fei .yu huang chu zhuo hua long yi .tai tan yan jin xing he xiao .wan guo xin sui cai zhang gui .
jia jian ling fang .bai shou ji zhi .
.gu tai ping .fang cao yuan .guan wa gong wai chun shen .cui dai kong liu qian zai hen .

译文及注释

译文
山上有茂盛的扶苏,池里(li)有美(mei)艳的荷花。没见到子都美男子啊,偏遇见你这个小狂徒。
拂晓弯月暂时飞隐到高树里,秋夜的银河远隔在数峰以西。
清明、寒食节过了没多(duo)久,百花逐渐退去了原有的艳丽 色彩,慢慢凋谢了。人们为了挽留春光,翻腾衣柜,找出春 天穿的衣服,纷纷出城来到苏堤,尽情游玩。想留住春天的 脚步,然而春之神似乎并不懂得人们的用意。
南面那田先耕上。
闲望湖上,雨丝凄凄迷迷。那长堤花桥,远远地隐入烟浦雾里。美人相思生愁怨,愁思在翠眉间凝聚。终日盼着爱人归来,梦里还听那雨中晚潮阵阵,似乎在传递他的消息。
即使冷冷清清开着几扇柴门的村落里,也还是要插几根杨柳枝条,标志出每年的节令。寒食的传统虽然没有传到遥远的广(guang)东,但清明上坟奠祭祖先的礼(li)仪还是和中原一样。时至今日,汉唐两代的王陵巨冢,已经没有人前去祭祀;而山边溪间的小路上仍生长着许多梨花。世代更替,非人力所能左右,不如喝上他一杯醉卧在青苔上,莫管关城门的号角(jiao)声是否响起来。
树阴(yin)下老早以前就长满绿苔,秋日的云雾到此也被它染碧。
 登临漕邑废墟上,把那楚丘来眺望。望了楚丘望堂邑,测量山陵与高冈,走下田地看农桑。求神占卜显吉兆,结果必然很安康。
长乐宫钟声消逝在花丛外,龙池杨柳沐(mu)春雨翠色更深。
长期被娇惯,心气比天高。
 天上的神赞扬它的行为, 立即为它熄灭了大火。

注释
103.蒸:冬祭。膏:肥美的肉。
俦:匹敌。
⑸槿篱:用木槿做的篱笆。木槿是一种落叶灌木。
雁足:雁足传书,代指信使。见《汉书·苏武传》。
(70)皁:同“槽”。
⒃绋(fú):粗大的绳索。纚(lí):系。
⑾领:即脖子.

赏析

 “仍留一箭定天山”,“一箭定天山”,说的是唐初薛仁贵西征突厥的故事。《旧唐书·薛仁贵传》说:“唐高宗时,薛仁贵领兵在天山迎击九姓突厥十余万军队,发三矢射杀他们派来挑战的少数部队中的三人,其余都下马请降。薛仁贵率兵乘胜前进,凯旋时,军中歌唱道:“将军三箭定天山,战士长歌入汉关。”
 “南飞有乌鹊,夜久落江边”:这一句写南飞的鸟急于回归,疲倦的落在江边栖息。可以看做诗人的自况。
 诸葛亮在对策中,为刘备成就蜀汉大业规划了一条明确而又完整的内政、外交政策和军事路线,相当周详地描绘出了一个魏、蜀、吴鼎足三分之势的蓝图。这个蓝图,是建立在对现实进行科学分析的基础之上的。刘备后来就是基本上按照这个政治方案建立了蜀汉政权,形成了天下三分的政治局面。
 正当诗人在欲去未去之际,夜风送来(song lai)了钟声。他翘首南望,只见远方的楼台隐现在一处青翠山色的深处。末两句从近处转向远方,以声音引出画面。展示的虽是远景,但仍然将春山月下特有的情景,用爱怜的笔触轮廓分明地勾勒了出来,并与一、二、三句点题的“春山”、“夜”、“月”正好遥相呼应。
 首段以对比起句,不但挠直为曲,而且造成排句气势,运笔如风。后四句两句一转,愈转感情愈烈,“浩歌弥激烈”。第二段接以缓调。前四句为七言诗句,后四句突(ju tu)然转为五言诗句,免去了板滞之感。而且短句促调,渐变轩昂,把诗情推向高潮。第三段先用四句描写痛饮情的场景,韵脚换为促、沉的入声字,所谓“弦急知柱促”,“慷慨有余哀”。而诗中杂有豪放的语句,所以没有衰飒气味。诗评家对这首诗推崇备至,说“清夜以下,神来气来,千古独绝。”“清夜四句,惊天动地。”(见《唐宋诗举要》引)但他们忽略了“相如逸才”、“子云识字”一联的警策、广大。这一联妙在以对句锁住奔流之势,而承上启下,连环双绾,过到下段使读者不觉。这一联与首段联系起来,便显得“衮衮诸公”可耻(ke chi)。实际上就是说“邦无道,富且贵焉,耻也”。所以说这首赠诗不是一般的叹老嗟卑、牢骚怨谤,而是伤时钦贤之作,诗人将激烈的郁结情绪用蕴藉的手法表现了出来。
 这“纷纷”在此自然毫无疑问是形容那春雨的意境;可是它又不止是如此而已,它还有一层特殊的作用,那就是,它实际上还在形容着那位雨中行路者的心情。
 前四句写秦王的威仪和他的武功,笔墨经济,形象鲜明生动。首句的“骑虎”二字极富表现力。虎为百兽之王,生性凶猛,体态威严,秦王骑着它周游各地,人人望而生畏。这样的词语把抽象的、难于捉摸的“威”变成具体的浮雕般的形象,使之更具有直观性。次句借用“剑光”显示秦王勇武威严的身姿,十分传神,却又如羚羊挂角,香象渡河,无形迹可求。“剑光照天天自碧”,运用夸张手法,开拓了境界,使之与首句中的“游八极”相称。第三句“羲和(xi he)敲日玻璃声”,注家有的解释为“日月顺行,天下安平之意”;有的说是形容秦王威力大,“直如羲和之可以驱策白日”。因为秦王剑光照天,天都为之改容,羲和畏惧秦王的剑光,惊惶地“敲日”逃跑了。第四句正面写秦王的武功。由于秦王勇武绝伦,威力无比,战火扑灭了,劫灰荡尽了,四海之内呈现出一片升平的景象。
 这首诗借景言情,情因景生。正是晚放的“一树红桃”触发了诗人的创作机缘,才使他生发出那么深长的联想与感慨。前人论白居易之诗时说:“善言情者,吞吐深浅,欲露还藏,便觉此衷无限。”(陆时雍《诗镜总论》)白居易的诗雅俗共赏,富有情味,他所运用的语言大都浅显平易,接近口语,但又十分注意语言的加工和提炼,以便使通俗的字句,表达出深厚的情致。这首诗中的“一树红桃桠拂池”、“贫家养女嫁常迟”等诗句,既自然流出,不觉晦涩,又不同于生活中的口语,显然经过了诗人的选择、提炼和艺术加工。
 古乐府《《从军行》卢思道 古诗》大多写军旅生活的艰苦和征人思妇两地相思的痛苦,本篇也是如此。
 “有道”,指天子圣明;“遭有道”,就是遇到了圣明的天子;“违于理”,就是违犯了道理;“悖于事”,就是行事谬误。这都是就永贞革新这件事说的。
 在如此尖锐的对立中,屈原的选择是孤傲而又坚定的:他义无反顾地选择了一条为国为民的献身之路,愿效“骐骥”的昂首前行和“黄鸽”的振翮高翥,而决不屑与野凫“偷生”、与鸡鹜“争食”!但这选择同时又是严峻和痛苦的,因为它从此决定了屈原永不返朝的悲剧命运。忠贞徙倚山野,邪佞弹冠相庆,楚国的航船触礁桅折,楚怀王也被诈入秦身死!处此“溷浊而不清”的世道,诗人能不扼腕啸叹?文中由此跳出了最愤懑、最奇崛的悲呼之语:“蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”——谗佞的嚣张、朝政的混乱,用“蝉翼”的变轻为重、“瓦釜”的得意雷鸣喻比,真是形象得令人吃惊!全篇的卜问以此悲呼之语顿断,而后发为 “吁嗟默默兮,谁知吾之廉贞”的怆然啸叹。其势正如涌天的怒浪突然凌空崩裂,又带着巨大的余势跌落。其间该蕴蓄着这位伟大志士,卓然独立、又痛苦无诉的几多哀愤!
 颔联进一步描写春景。关于决决,卢纶《山店》有“决决溪泉到处闻”之句。关于冰谷,柳宗元《晋问》:“雪山冰谷之积,观者胆掉。”谷中尚有冰,说明是早春。早春溪流甚细,故冠以“稍闻”二字,用词精确。青青,新生野草的颜色。后句说青青新草覆盖了旧有烧痕。冠以“尽放”二字,更显得春意盎然。
 此文的语言最显著的特点是率直质朴,表现恳切忠贞的感情。前人特别指出在六百余字的篇幅里,先后十三次提及“先帝”,七次提到“陛下”。“报先帝”“忠陛下”思想贯穿全文,处处不忘先帝“遗德”“遗诏”,处处为后主着想,期望他成就先帝未竟的“兴复汉室”的大业。全文既不借助于华丽的辞藻,又不引用古老的典故,每句话不失臣子的身份,也切合长辈的口吻。清朝丘维屏说“武侯在国,目睹后主听用嬖昵小人,或难于进言,或言之不省,借出师时叮咛痛切言之,明白剀切中,百转千回,尽去《离骚》幽隐诡幻之迹而得其情。”屈原是在遭谗毁、被放逐的处境中写出《离骚》的,因而采取幽隐诡幻的表现手法。诸葛亮处境跟屈原正相反,但《出师表》感情充沛的特点和所表达的忠君爱国之情却是一脉相通的,率直质朴的语言形式是和文章的思想内容统一的。此文多以四字句行文,还有一些整齐工稳的排比对偶句式,如“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外”、“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”、“受任于败军之际,奉命于危难之间”,体现了东汉末年骈体文开始兴起的时代风尚。此文有大量合成词,是出于诸葛亮的首创,不少词经诸葛亮的提炼,后来都用为成语,如“妄自菲薄”“引喻失义”“作奸犯科”“苟全性命”“斟酌损益”“感激涕零”“不知所云(言)”等。
 贺裳《载酒园诗话》说诗人“黄州诗尤多不羁”,认为此诗“最为沉痛”。黄州时期,苏轼写了不少旷远清超的诗词,但这首诗实在写出了他最为真实、沉痛的内心感情。诗人手书此二诗的真迹至今犹存,也可见其对此二诗的重视。
 最后一段,文章的气势渐渐平缓,在感叹历史之时,再一次指出临危而逃自固其身是晁错取祸的原因,从而增重了题旨的作用。
 这是一首述怀诗,展示了诗人矛盾的内心世界,笔墨洒脱而感慨深沉。
 这篇文字写了寺人披——勃鞮(di)向晋文公提供情报、助其避难平乱的过程。勃鞮应是晋文公的仇敌,但是重耳逃亡十九年,历经事件不枚胜数,在不同的过程中,其宽阔的胸襟所展现出的人格力量,和应对事件的谋略所预示的必能振兴国家的前景,使各类的人物,在他入主晋国之初,都会重新考虑自己的抉择。勃鞮就是第一个。他得知叛乱的确切情报,也认定了即使是不以此觐见,晋文公也能够不计前嫌,最起码是不会杀了他。事情的进程完全证实了他的预想,也使他决心投靠重耳。这一起个人恩怨的理智处置,为晋文公赢得了时间,使他能够在紧急的关头避离,最后借助秦穆公镇压了叛军;也为他随后一系列稳定政局的策略,提供了可供借鉴的先例。文中几位主人公,即晋文公、勃鞮、秦穆公、吕甥、郤芮,我讲《阴饴甥对秦伯》一文时,曾有简略的介绍,这里,对他们整体的状况,以及在该事件中的地位和作用,再作一个梗概的说明。
 “归来报明主,恢复旧神州。”想象凯旋的情景,其发自内心的喜悦,也正与“待从头、收拾旧山河,朝天阙”相似,表达了岳飞长期的夙愿,也是他和张浚的共同理想。
 这是一组描写春天的诗,有景有情,有悠然美丽的风光,给人以美的享受,如身入其境,怡然自得。五首诗一气呵成,浑然天成,豪然不失大家之风。诗中若因若无透露出诗人的个人情怀,诗中以乐景,写哀情,道出了诗人的深深怀念与不舍,从”谁肯留恋少环回“可见一般了。
 王粲久留荆州,不得舒展大志,此时此地,他忧多、愁多、愤懑多。这首诗抒发了他的沉痛之情,也是诗人政治理想不能实现、个人抱负无从施展的忧愤心情的流泻。诗中具有相当强烈的感情色彩的景物描写,增添了抒写思归之情的浓郁效果。

创作背景

 有关《景阳井》李商隐 古诗,是南朝的故事,到李商隐时也将过去三百年,估计文人以此典故写成诗歌、散文的已经很多。比如唐朝诗人温庭筠的《题望苑驿》诗:“ 景阳寒井人难到,长乐晨钟晓自知。”《景阳井》李商隐 古诗的故事到后唐,文人们还是很熟悉的很喜欢引用的。

 

薛扬祖( 元代 )

收录诗词 (9729)
简 介

薛扬祖 薛扬祖(一一四七~一二一九),字元振,庆元(今浙江宁波)人。孝宗淳熙间辟淮东帅司书写机宜文字。调处州司户参军。宁宗庆元元年(一一九五),知义乌县(清嘉庆《义乌县志》卷八)。嘉定二年(一二○九),权知漳州(《宋会要辑稿》刑法二之一三六)。召为大理丞,迁刑部郎中。寻以疾奉祠。十二年卒,年七十三。有《闽志编》三卷,已佚。事见《絜斋集》卷一八《刑部郎中薛公墓志铭》。今录诗三首。

省试湘灵鼓瑟 / 崔澹

一去不归花又落¤
宝帐香重重,一双红芙蓉。
李下无蹊径。
淮阴三月花开枳,使君死作殊方鬼。眼看骨肉不敢收,奉虏称奴听颐指。经辽涉海三岁久,以蝗为鹥麦为酒。爨骸咬骨何足论,亲见徐山堕天狗。今年始得间道归,城郭良是人民非。主家日给太仓粟,残生犹着使君衣。揽衣拭泪使君室,凉月萧萧风瑟瑟。回头还语玉雪孤,勿辞贫贱善保躯。瞻屋未辨雄雌乌。
春水无风无浪,春天半雨半晴。红粉相随南浦晚,几含情。"
和戎汉明妃,亡吴越西子。鬼妾赐元臣,孰受卢弓矢。
论功只合行人赏,销得烦蒸古道边。"
卿士凄怆民恻悷。吴军虽去怖不歇。


诸稽郢行成于吴 / 潘恭辰

观往事。以自戒。
"恩重娇多情易伤,漏更长,解鸳鸯。朱唇未动,
兆云询多。职竞作罗。
隔竹每唿皆得应,二心亲熟更如何。文章锻炼犹相似,年齿参差不校多。雨后卷帘看越岭,更深欹枕听湖波。朝昏幸得同醒醉,遮莫光阴自下坡。
惹恨还添恨,牵肠即断肠。凝情不语一枝芳,
"爽气申时豫,临秋肆武功。太液荣光发,曾城佳气融。
红袖摇曳逐风软,垂玉腕。肠向柳丝断。浦南归,
鸾老头脑好,好头脑鸾老。


忆旧游寄谯郡元参军 / 刘元茂

不知异也。闾娵子奢。
"陇云暗合秋天白,俯窗独坐窥烟陌。楼际角重吹,
花香闻水榭。几误飘衣麝。不忍下朱扉。绕廊重待伊。"
"济洹之水。赠我以琼瑰。
柏台深处识风姿,南国春残送我时。幕府日长松影瘦,琴书窗小竹香迟。山杯持酒分椰子,石密和浆摘荔支。从此朱厓明月夜,飞云频与寄相思。
金粉小屏犹半掩¤
"皇祖有训。民可近。
陈王辞赋,千载有声名。


清平调·其二 / 章溢

众里识中散,野鹤自昂藏。萤窗雪屋十载,南国秀孤芳。河汉胸中九策,风雨笔头千字,画省姓名香。文采黑头掾,辉映汉星郎。怕山间,猿鹤怨,理归艎。人生几度欢聚,且莫诉离肠。休恋江湖风月,忘却云霄阊阖,鸿鹄本高翔。笑我漫浪者,丘壑可徜徉。
积雨晦皋圃,门前烟水平。苹蘅增遥吹,枕席分馀清。村旆诧酒美,赊来满鋞程。未必减宣子,何羡谢公荣。借宅去人远,败墙连古城。愁鸱占枯枿,野鼠趋前楹。昨日云破损,晚林先觉晴。幽篁倚微照,碧粉含疏茎。蠹简有遗字,gs琴无泛声。蚕寒茧尚薄,燕喜雏新成。览物正摇思,得君初夏行。诚明复散诞,化匠安能争。海浪刷三岛,天风吹六英。洪崖领玉节,坐使虚音生。吾祖傲洛客,因言几为伧。末裔实渔者,敢怀干墨卿。唯思钓璜老,遂得持竿情。何须乞鹅炙,岂在斟羊羹。畦蔬与瓮醁,便可相携迎。蟠木几甚曲,笋皮冠且轻。闲心放羁靮,醉脚从欹倾。一径有馀远,一窗有馀明。秦皇苦不达,天下何足并。
荷露倾衣袖,松风入髻根。潇疏今若此,争不尽馀尊。"
金符玉帙下枫宸,珍重词臣作使臣。霄汉偏多桐叶露,江城早见棣华春。即从京邑过三晋,直到淮封溯八闽。喜及故园芳草细,相思犹有未归人。
"枕转簟凉,清晓远钟残梦。月光斜,帘影动,旧炉香¤
子规啼破相思梦,曙色东方才动。柳烟轻,花露重,
无憀徒自舞春风。兰缸尚惜连明在,锦帐先愁入夏空。
堪判醉,韶光正媚。折尽牡丹,艳迷人意,


满井游记 / 莽鹄立

寂寞绣屏香一炷¤
遗庙湖阴四百年,斑斑江竹映婵娟。鱼龙水落萑蒲外,鸡犬村成檿柘边。不待清名垂女史,尚存贞魄降神弦。君王社稷今焉在,伏腊粢盛自俨然。帷箔夜凉临月榻,佩环晨响起云軿。湘灵鼓瑟虞风盛,蔡琰闻笳汉鼎迁。嗟彼生还羞故国,何如死节报皇天。明妆靓服黄尘里,重为伤时涕泗涟。
长铗归来乎无以为家。"
淮藩开吴豪侠满,歌钟地属姑苏馆。相儒独为缓颊生,笑出彭公玛瑙碗。血干智伯髅不腥,黄土莹错红水精。妖蟆蚀月魄半死,虹光霞气喷且盈,隐若阵偃边将营。彭公彭公古烈士,重庆孤城亦劳止。天忘西顾二十年,亩尽东南数千里。武侯祝文何乃伟,败由宋祚民今祀。太湖底宁鱼米丰,官廨喜与闲门同。酒波碗面动峡影,想见制置师犒飘风中,再酌庶沃磥磊胸。君不见汉家将军五郡封,班氏天与世史功。诗狂昭谏客吴越,存心唐室人怜忠。呜唿尚友吾岂敢,醉墨惨澹云飞鸿。
波伏鱼龙夜不惊,菱花千顷湛虚明。吴侬似怪青丝马,汉月重临白帝城。世说窦融功第一,独怜阮籍醉平生。楼船箫鼓中流发,喜及东南早罢兵。
深院空帏。廊下风帘惊宿燕,香印灰,兰烛灺,觉来时¤
自入春来月夜稀,今宵蟾彩倍凝辉,强开襟抱出帘帷¤
入云屏。"


与毛令方尉游西菩提寺二首·其二 / 许邦才

"芍药承春宠,何曾羡牡丹。麦秋能几日,谷雨只微寒。
天际云鸟引情远,春已晚。烟霭渡南苑。雪梅香,
纶巾羽扇,谁识天人¤
"目前咫尺长生路,多少愚人不悟。爱河浪阔,洪波风紧,
"画船横倚烟溪半。春入吴山遍。主人凭客且迟留,程入花溪远远。数声芦叶,两行霓袖,几处成离宴。
"有个人人真攀羡。问着洋洋回却面。你若无意向他人,为甚梦中频相见。
陇头残月。"
"亚其虎膺,曲其松根。以蹲鸱间虎膺之下,


树中草 / 赵冬曦

厉王流于彘。周幽厉。
末调亦何为,辄陪高唱难。惭非御徒者,还得依门栏。"
少年公子能乘驭,金镳玉辔珑璁。为惜珊瑚鞭不下,
"莺啼燕语芳菲节,瑞庭花发。昔时欢宴歌声揭,管弦清越¤
映帘悬玉钩。
鹁鸠树上鸣,意在麻子地。
"花心柳眼。郎似游丝常惹绊。慵困谁怜。绣线金针不喜穿。
闺草碧,望归客,还是不知消息。孤负我,悔怜君,


菩萨蛮·绿芜墙绕青苔院 / 吴瞻泰

恤顾怨萌。方正公平。"
迢迢何处寄相思。玉箸零零肠断,屏帏深,更漏永,
今夕已欢别,合会在何时?明灯照空局,悠然未有期!
琴韵对薰风,有恨和情抚。肠断断弦频,泪滴黄金缕。
不出六合外,超然万累忘。信彼古来士,岩栖道弥彰。"
"手里金鹦鹉,胸前绣凤凰。偷眼暗形相,不如从嫁与,
独立寒阶望月华,露浓香泛小庭花,绣屏愁背一灯斜¤
原隰阴阳。


羌村 / 葛鸦儿

"日月昭昭乎浸已驰。与子期乎芦之漪。
杨柳陌,宝马嘶空无迹。新着荷衣人未识,年年江海客。梦觉巫山春色,醉眼花飞狼籍。起舞不辞无气力,爱君吹玉笛。
丹田流注气交通。耆老反婴童。
圣代谏臣停谏舌,求归故里傲云霞。溪头讲树缆渔艇,箧里朝衣输酒家。但爱身闲辞禄俸,那嫌岁计在桑麻。我来幸与诸生异,问答时容近绛纱。
"金丝帐暖牙床稳,怀香方寸,轻颦轻笑,汗珠微透,
国有大命。不可以告人。
不知今夕是何年。海水又桑田。"
懒展罗衾垂玉箸,羞对菱花篸宝髻。良宵好事枉教休,


贼退示官吏 / 王辰顺

石洞石桥连上清。人间妻子见不识,拍云挥手升天行。
"蜀岩阴面冷冥冥,偃雪欺霜半露青。铦刃剪裁多鹊媚,
天际云鸟引情远,春已晚。烟霭渡南苑。雪梅香,
寂寞画堂空,深夜垂罗幕。灯暗锦屏欹,月冷珠帘薄¤
噭噭夜猿鸣,溶溶晨雾合。不知声远近,惟见山重沓。既欢东岭唱,复伫西岩答。
人不婚宦。情欲失半。
"目望浮山丘,梯云上东岑。群峰争入冥,巉巉生太阴。
空赢得,目断魂飞何处说¤